Veilgheidsglas

Veiligheidsglas wordt vaak gebruikt als extra bescherming in vensters, balkons of schuin liggende dakbeglazing. Bepaalde uitvoeringen vormen ook een uitstekende beveiliging tegen inbraakpogingen met mokerslagen of branders. Tussen de lagen glas zitten namelijk een of meerdere elastische films van de kunststof polyvinylbutyral (PVB). De druk en temperatuur tijdens de fabricage zijn zo hoog dat de PVB-lagen praktisch onlosmakelijk verbonden blijven met het glas.

Gelaagd glas barst sneller dan getemperd glas, maar door de aanwezigheid van de PVB-film kun je er veel moeilijker volledig doorheen slaan. Als het breekt vormt gelaagd glas een ster, terwijl getemperd glas dan meteen in duizend kleine stukjes uiteenvalt. Bovendien kan gelaagd glas, anders dan getemperd glas, na fabricage nog worden gezaagd, versneden of aangeboord.

De PVB-film fungeert bovendien als UV filter en beschermt de waren achter het glas in zeer hoge mate tegen verkleuring. Gelaagd glas werkt verder geluidsisolerend en kan in dubbele beglazing worden ingebouwd om ook de warmte-isolatie te optimaliseren.

Lees hier meer over dubbele veiligheidsbeglazing
Of download hier de folder voor meer informatie.

 

Wat is veiligheidsglas en waarom is het verplicht?
De NEN 3569 norm geeft eisen voor verticaal geplaatst vlakglas, wanneer dit toegepast wordt als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken en met alle dagmaten groter dan 150mm. De norm geldt wanneer het geplaatste glas bereikbaar is voor volwassenen en kinderen. Onder ‘bereikbaar’ wordt dan verstaan dat zij binnen een horizontale afstand kleiner of gelijk aan 85 cm bij de ruit kunnen komen. In die situatie schrijft de norm het gebruik van veiligheidsglas voor.