De duurzame glasbranche

De glasbranche wordt steeds duurzamer. Al sinds 2000 wordt vlakglas op een duurzame manier ingezameld en gerecycled door Vlakglas Recycling Nederland. Afvalglas wordt ingezameld bij inzamelpunten, schoongemaakt en zoveel als mogelijk weer gebruikt om nieuw vlakglas van te maken. In 2020 is er maar liefst 87.470.952 kilo vlakglas ingezameld. Hiermee werd zo’n 10.146.630 kg CO2 bespaard! Ook Service Glasherstel OverGelder zorgt dat al het ingezamelde oude vlakglas zoveel als mogelijk weer gebruikt om nieuw vlakglas van te maken, maar daar blijft het bij ons niet bij…

Service Glasherstel OverGelder doet ook mee aan het Life+ project ‘Flat to Flat’ van AGC Glass Europe. Doel van dit project is het vinden van innovatieve recyclemethoden voor vlakglas. Vlakglasrecycling Nederland (VRN) selecteerde hiervoor glasinzamelpunten, waaronder Service Glasherstel OverGelder. Flat to Flat vermindert de CO2-uitstoot met 12 procent, de energiekosten met 5 procent en het grondstofverbruik met 25 procent.

Ook gaan er ladingen kitkokers door bij Service Glasherstel OverGelder. Die zou je weg kunnen gooien en verbranden. Maar er is een beter idee: het gebruik als grondstof voor nieuwe producten of halffabrikaten. In samenwerking met onder andere Cambio (onderdeel van Circulus Berkel en de Universiteit Twente was dit project al in 2016 opgestart.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op: www.vlakglasrecycling.nl